Axo_05_PL4_Làmina5B.

Answer
Solution

Axo_05_PL4_Làmina5B.

Representa les tres vistes principals (alçat, planta i perfil), de la figura següent a escala 1:1.

20

25

10

10

55

50

20

35

15

20