Como facer triangulo rectangulo

Answer
Solution

}}}}}

Debuxa un triangulo rectangulo coñecida a hipotenusa, a altura relativa a esta e un dos catetos.

Hipotenusa

Hh