Potència: aplicació 3

Answer
Solution

Circumferències tangents a dues circumferències c i c1, donat el punt de tangència en una delles.

}}}

O

O1

T

c1

c