Potència: aplicació 1

Answer
Solution

Circumferències tangents a una recta r i a una circumferència c, donat el punt de tangència T a la circumferència.


}}

O1

T

c

r