Arc menor de 90º

Answer
Solution

Rectificació dun arc menor de 90º

}

O