Arc capaç de 45º

Answer
Solution

Traça l'arc capaç de 45º per al segment donat.

}}