Axo_04_PL4_Làmina4B.

Answer
Solution

Axo_04_PL4_Làmina4B.

Representa a escala 1:1 les tres vistes principals (alçat, planta i perfil), de la peça següent:

35

50

20

15

15

30

20