Axo_02_PL4_Làmina2B.

Answer
Solution

Axo_02_PL4_Làmina2B.

Representa a escala 1:1 les tres vistes principals (alçat, planta i perfil) de la peça següent:

60

10

10

10

40

15

25

20

15