Perpendicular a una semirecta per un extrem amb el compàs

Answer
Solution

Perpendicular a una semirecta per un extrem A

}

A

Comments (0)

Sign in to comment