PARAL·LELA A UNA RECTA r PER UN PUNT A (amb compàs)

Answer
Solution

DIBUIXAR UNA PARAL·LELA A UNA RECTA r PER UN PUNT A

}

r

A