Axo_01_PL4_Làmina1B.

Answer
Solution

Axo_01_PL4_Làmina1B.

Traça a escala 1:1 les vistes principals (alçat, planta i perfil dret), de la peça donada.

25

10

30

20

10

20