Oval coniexent els dos eixos

Answer
Solution

Construció d'un oval a partir dels dos eixos.


Marcar els centres de les circumferències i els

punts de tangència.


AB = 120mm


CD = 90mm

A

B

C

D