Exercici de tangents 21

Answer
Solution

Representa la figura i marca els punts de tangència

i els centre de les circumferències. Unitats en mil·límetres

}}

r=15

r=60

r=20

r=15

r=20

r=30

70

60

r=30

60º

T

T