T11.03b Cilindre

Answer
Solution

Dibuixa el cilindre de revolució de 50 mm de diàmetre de base i 50 mm de generatriu en el qual a - a' és el centre de la base i e - e' l'eix de revolució.

}}

a

a'

e'

e

Comments (0)

Sign in to comment