T11 Con i secció per pla de perfil

Answer
Solution

Dibuixa el cilindre de 30 mm daltura la circumferència base del qual passa pels punts A, B i C.

}}}}}

P

P'

a'

b'c'

b

c

a

Comments (0)

Sign in to comment