tetraedro,PIRAMIDE

Answer
Solution

}}}}}}}}}}

Debuuxar as proxeccións diédricas dun tetraedro sabendo que a súa aresta é 50 mm.

A1

B2

C2

A2

C2

B2