T11.01 Superfícies radiades

Answer
Solution

En el centre de la cara ABD del sòlid representat es troba

un cilindre recte de 30 mm de diàmetre i 15 mm d"altura.

Dibuixa les projeccions en planta, alçat i perfil

del conjunt i assenyala"n la visibilitat.

a''

b''

c''

d''

d'

a'

b'

c'

a

b

c

d

Comments (0)

Sign in to comment