EXERCICI182019

Answer
Solution

Construiex l'octàedre regular donada la seva cara inferior A,B,C.


}}}}}}

A2

A1

B2

B1

C1

C2