PL4_TANGÈNCIES_FIGURES_1 (AIXETA)

Answer
Solution

PL4_TANGÈNCIES_FIGURES_1 (AIXETA)

Dibuixa la següent figura a una escala de 3:2.