PIRÀMIDE 03

Answer
Solution

PIRÀMIDE

A partir de la projecció horitzontal de la base triangular

d'una piràmide recta.

Determineu-ne les projeccions sabent que AB és la projecció vertical

d'una aresta de la base en posició horitzontal.

altura del vèrtex: 60mm.


}}}}}

A''

B''

A'

B'

C'