T9.2 Angle piràmide en VM

Answer
Solution

Sabem que el triangle ABC és la base duna piràmide en la qual M és la projecció del vèrtex superior sobre la base i que langle VBM és de 60º.

Dibuixa la projecció de la piràmide.

}}

a'

b'

c'

a

b

c

m

m'

Comments (0)

Sign in to comment