INTERSECCIÓN PLANO PROYECTANTE HORIZONTAL-PARALELO A PV

Answer
Solution

Determina a intersección dos planos alfa, proxectante horizontal, e beta, paralelo O PV