CRP punt en la recta.

Answer
Solution

CRP (punt en la recta).

-Amb geomètria bàsica i tan sols la solució exterior

}

T

11

14