TRANSFORMACIONS ISOMORFIQUES

Answer
Solution

2. Donada la raó de la HOMOTÈCIA K=-2/3 i el centre O, troba la figura homotètica de la donada ABCD

}

A

B

C

D

O