Zuzen bat eta zirkunferentzia batekiko zirkunferentzia ukitzaileak

Answer
Solution

r zuzen bat eta O'zentroko eta R'erradioko zirkunferentzia bat ukitzen dituzten zirkunferentziak, soluzioen R erradioa zein den ezagututa. (6 soluzio)

}

R

r

R'