Centro radical de dúas circunferencias e unha recta

Answer
Solution

Determina o centro radical das dúas circunferencias e a recta r.

}}

70

R22

R35

O

O'

r