Homoloxía: rectas límite

Answer
Solution

Traza as rectas límite da homoloxía definida polos triángulos ABC e A"B"C". (As parellas de puntos homólogos son A-A", B-B" e C-C")

A

B

C

C'

B'

A'