Homotècia. 2

Answer
Solution

Determineu gràficament la figura homotètica a la donada coneixent el centre d'homotecia O i la seva raó d'homotecia k = 3/7.

}

A

B

O

C

D

E

F