trapezi rectangle

Answer
Solution

Construcció d'un trapezi rectangle donada la base, el costat oblic i

l'angle comprès.

45º

C=70mm

a=40mm

Comments (0)

Sign in to comment