EX.17_AVALUACIÓ INICIAL

Answer
Solution

17).- Traça una recta que talli a les tres donades que es creuen tallen dues a dues. (ENUNCIAT CORREGIT)

}}}

c2

c1

b2

b1

a2

a1

α

c

b

a

C

B

A