Polígon inscrit en una circumferència. Mètode general

Answer
Solution

Construcció d'un polígon inscrit en una circumferència. Mètode general

Exemple: construcció d'un pentàgon

}