Intersecció cub i piràmide

Answer
Solution

Interpreteu el sòlid donat en dimètric ortogonal normalitzat DIN 5

Escala doble, concreteu el sólid únicament amb les línies vistes.

25

15

15

30

40

40

11

18

11

1.5

1

1

Z(1/2)

Y(1)

X(1)