T10.6 Octaedre recolzat per una aresta

Answer
Solution

Els costats del quadrat ABCD són arestes dun octaedre i AB és el costat de menor cota. Troba la projecció de loctaedre.

a

b

c

d

a'

b'

Comments (0)

Sign in to comment