Prisma hexagonal eta plano zehiar baten ebakigunea

Answer
Solution

Zehaztu plano zeiharrak irudian erakusten den prisman

eragiten duen ebakiduraren

benetako magnitudea.

Comments (0)

Sign in to comment