TANGÈNCIA DE CIRCUMFERÈNCIA AMB RECTA I PUNT

Answer
Solution

Dibuixeu les circumferències tangents de radi 25 mm que passen pel punt P i són tangents a la recta donada

}