Simetría axial múltiple

Answer
Solution

Simetría axial múltiple.