Homotècia

Answer
Solution

Transformacions isomòrfiques:

Homotècia: Els punts homòlgs de totes dues quedan alineats respecte ad'un mateix punt, anomenat

centre d'homotecia.

Homotècia entre formes amb centre O i raó K=1/3

}}

O

A