EXERCICI 5

Answer
Solution

5).- Determina els punts d"entrada i sortida de la recta en la piràmide donada.

A

A'

B'

C'

D'

E'

F'

V'

B

C

D

E

F

r'

r