EXERCICI2

Answer
Solution

2).-Determina la secció en el prisma determinada pel pla donat així com la seva vertadera magnitud.

a

b

c

g

d

e

f

h

i

j

a'

b'

c'

d'

e'

f'

g'

h'

i'

j'

P'

P