SISTEMA DIÈDRIC

Answer
Solution

Intersecció entre un prisma i una piràmide

[Trobar i distingir la secció que provoca un prisma respecte una piràmide]

Dades:

- Piràmide de base triangular

- Prisma triangular, recte, irregular

- Altura del prisma = 2 cops l"altura de la piràmide