EXERCICI 6 CUBS

Answer
Solution

6.-Dibuixeu les projeccions d"un cub sabent que el quadrilàter ABCD és una de les cares del cub i l"aresta AB la de menor altura.

}}}}}}

A''

B'

C'

D'

A'

B''