2.2.2.D)

Answer
Solution

Coneixent la hipotenusa i un angle contingu.

A

B

A

75º