El·lipse

Answer
Solution

Construcció d'una el·lipse coneguts els seus eixos.

}}}}

A

B

C

D