construir un plano dada a recta de máxima inclinación

Answer
Solution

A recta M é a recta de máxima inclinación dun plano α.

Debuxar o plano.


1. Achamos as trazas da recta m.

2. Pola traza V2, trazamos unha perpendicular a m2,

que será a traza vertical α2 do plano.

3. Por H1 debuxamos a traza horizontal α1 do plano.

m1

m2

Comments (0)

Sign in to comment