Batx1-1.azterketa 2/4

Answer
Solution

2-. Marraz ezazu trapezio bat, jakinik oinarriak AB=60mm eta CD=45mm direla, eta aldeak BD=33mm eta DA=26mm. Erpinak izendatu.
3-. a, b aldeak eta B angelua ezagututa, irudika ezazu triangelu bat. Ondoren bere zirkunferentzia zirkunskribatua eta inskribatuta ere eraiki eta adierazi bakoitza zein den. Aldeak eta erpinak behar den bezala izendatu.

}}}}}

C

a

b

B