05 Homologia i rectes límit

Answer
Solution

En una homologia directa coneguda la RL i l'eix, determina la figura homològica del quadrat ABCD i la RL'.

}

A

B

C

D

eix

RL