Construcció d'un oval donat l'eix major AB

Answer
Solution

Construcció d"un oval donat l"eix major AB

}}

A

B

Comments (0)

Sign in to comment