Exercici per representar en sistema dièdirc

Answer
Solution

Donada la perspectiva isomètrica. dibuixa le vistes dièdriques.

alçat, Planta i perfil.

50

25

15

25

25

50

ALÇAT