Exercici de tangents 45

Answer
Solution

Representa la figura següent i marca els punts de tangencia.

5

10

r=5

r=60

r=22

r=14

40

r=7.5

r=30

30

30

r=10