tangents

Answer
Solution

Representa la figura i marca els punts de tangencia.

r=20

10

20

30

15

25

90

55

32

70

65